SLUŽBY

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Účtovné služby pre živnosť alebo firmy, vrátane kompletného podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Kontrolu formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov
 • Zaúčtovanie dokladov v zmysle platnej legislatívy SR
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania
 • Pravidelné reporty o hospodárskych výsledkoch spoločnosti
 • Poradenstvo podľa individuálnych potrieb spoločnosti alebo podnikateľa
 • Elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami

MZDY A PERSONALISTIKA

Mzdová a personálna agenda zahŕňa:

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných inštitúciách
 • výpočet miezd zamestnancov a odmien konateľov
 • zasielanie výplatných pások zamestnancom
 • zasielanie mesačných výkazov a prehľadov do príslušných inštitúcií
 • komunikáciu s úradmi

V rámci spolupráce je možné klientom poskytnúť poradenstvo v oblasti pracovnoprávnej dokumentácie a odmeňovania.

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIA

V oblasti daní sa môžu klienti spoľahnúť, že v zákonom stanovenej lehote spracujem na základe dodaných podkladov:

 • daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz,
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a účtovnú závierku,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A.

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Účtovníctvo nie je len nástrojom na zaznamenávanie skutočností, ale je aj užitočným nástrojom riadenia a zdrojom informácií pre rozhodovanie.

 • V rámci vedenia účtovníctva sú klientom pravidelne poskytované základné reporty o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.
 • V prípade záujmu je možné poskytnúť aj rozšírené reporty podľa požiadaviek a potrieb klienta.
 • Zároveň v rámci spolupráce vieme analyzovať doterajšie účtovné dáta spoločnosti, poradiť a hľadať riešenia na zefektívnenie Vášho podnikania.